Acara: 2023 Ordinær Generalforsamling Kreds 20 Tarm/Skjern

Share
Periode:
26. Jan - 26. Jan 2023
Batas waktu pendaftaran:
24. Jan 2023
Peserta / hadirin:
0 / 0
Biaya partisipasi:
0.00
Harga entri:
0.00
Kategori:
Seminar
Disiplin:
tak satupun
trah:
trah apa saja
Situs acara:
www.kreds20.dk
Jalan:
Industriparken 5
Kode pos / Kota:
6880 / Tarm
Panitia:
Schaeferhundeklubben
E-mail:
belum disimpan
Nomor telepon:
belum disimpan
Status anda:
Anda belum mengatakan apakah anda akan hadir pada acara tersebut
Acara ini diorganisasikan dengan
Kota:
-
Jalan:
Industriparken 5
Kode pos / Kota:
6880 / Tarm
Negara:
Denmark Denmark
Jarak:
Tidak mungkin kalkulasi
Waktu mengendarai
Tidak mungkin kalkulasi
Panitia:
Schaeferhundeklubben
Jalan:
Industriparken 5
Kode pos / Kota:
6880 / Tarm
E-mail:
belum disimpan
Nomor telepon:
belum disimpan

Informasi acara

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg:

a) Valg af formand (På valg er Helge Simonsen

b) Valg af bestyrelsesmedlem (På valg er Frank Jørgensen)

c) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år

d) Valg af revisor

e) Valg af revisorsuppleant

f) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde.

7. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 18.1.2023.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer i Schæferhundeklubben for Danmark med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. 

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.